• three firefoxes in a nest in zoo "Jardin des Plantes" in Paris.

    three firefoxes in a nest

  • VLVC, the open-source videoconf solution based on videolan
  • jag har börjat läsa Stieg Larssons Millenium på franska ; översättningen är precis och korrekt men det är säkert fransmännen saknar många detaljer om Stockholm, Norrland, Sverige och Sveriges historia. Jag tycker så mycket boken om det är svårt att sluta läsa...
  • was Cervantes a converso ?