<Glazblog/>

grep -i "my friend" maccain.txt|wc

20... Wow...